29 september 2020 | Alle berichten

Chloorprofam mag niet meer gebruikt worden

Sinds 1 juli 2020 is er een verbod op chloorprofam voor kiemremming in aardappelen. Er mag niet meer mee gereinigd worden. Het verbod geldt in alle lidstaten van de Europese Unie. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid heeft geconcludeerd dat er een risico bestaat voor de gezondheid van de mens bij blootstelling aan chloorprofam. Concreet betekent dit dat gebruik van CIPC als kiemremmer in aardappelen in België nog is toegelaten tot 30 juni 2020 en in Nederland is dat 8 oktober 2020.

Dit is een groot probleem, de chloorprofam kan nog jaren aanwezig zijn in de bewaarloodsen. Die resten kunnen terecht komen in de producten die in de loodsen bewaard blijven. Het is daarom belangrijk om de bewaarloodsen goed te reinigen en ventileren.

Chloorprofam reinigen

Bij Hogedrukreiniging.nl kunnen we de chloorprofam voor u verwijderen. Hier hebben wij een speciale techniek voor. De chloorprofam verwijderen wij met onze droogijs techniek. Dit is een veilige manier van verwijderen. Het verwijderen van chloorprofam laten wij uitsluitend doen door professionals. Waarschuwing: probeer dit niet zelf te verwijderen, dit kan schadelijk zijn.

Werking van droogijsstralen

Droogijs is de perfecte manier om chloorprofam te verwijderen. Het droogijs veroorzaakt scheurtjes in het vervuilde oppervlak. Het droogijs komt dan in contact met het warmere oppervlak eronder en absorbeert de warmte. Deze warmte-absorptie zorgt ervoor dat de droogijskorrels weer veranderen in kooldioxidegas, dat uitzet, waardoor de vuillaag loskomt en losbreekt.

Vraag naar de mogelijkheden of neem direct contact met ons op.